Οι τελωνειακοί των Σερρών αντιλήφθηκαν το κόλπο επιτήδειων που επιχείρησαν να αποφύγουν την καταβολή 30.000 ευρώ για Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Επιτήδειοι ανακάλυψαν «παραθυράκι» προκειμένου να γλιτώσουν την απόδοση φορολογικών επιβαρύνσεων, που ανέρχονταν σε 30.065,94 ευρώ, δηλώνοντας φορτίο 23 τόνων διαλυτικού, ως προοριζόμενο για χρήση σε χημικές βιομηχανίες χρωμάτων ή βερνικιών, ενώ θα χρησιμοποιούνταν στη νόθευση με νόμιμα κυκλοφορούντα καύσιμα.

Στην πρώτη περίπτωση το εμπόρευμα δεν υπόκειται στην απόδοση ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ στην περίπτωση που προορίζεται για νόθευση με καύσιμα πρέπει να αποδοθεί ο ΕΦΚ.

Η Κινητή Ομάδα Ελέγχου του Τελωνείου Σερρών, στα πλαίσια Τελωνειακής επιχείρησης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των πετρελαιοειδών, εντόπισε στον μεθοριακό σταθμό Προμαχώνα, και δέσμευσε προσωρινά, Βουλγάρικο βυτιοφόρο όχημα, το οποίο μετέφερε σε τέσσερις δεξαμενές  συνολικά, 22.900 kg ή 30.676,49 λίτρα χημικού προϊόντος- διαλυτικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στις χημικές βιομηχανίες χρωμάτων ή βερνικιών. Αποστέλλουσα του εμπορεύματος ήταν βουλγάρικη εταιρεία και παραλήπτρια ελληνική εταιρεία με έδρα στο Πέραμα Αττικής.

Δείγμα από το φορτίο εστάλη  στη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας προς εξέτασή του και έκδοση σχετικής χημικής ανάλυσης,  σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι, το μεταφερόμενο εμπόρευμα είναι «μίγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου και αιθανόλης». Το παραπάνω δείγμα βρέθηκε να περιέχει περιεκτικότητα σε αιθανόλη σε ποσοστό 33,7%.

Το τελωνείο Σερρών σε συνεργασία με την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, η οποία πραγματοποίησε έλεγχο στην παραλήπτρια του εμπορεύματος εταιρεία, δεν διαπίστωσε συναλλαγή μεταξύ της παραλήπτριας και αποστέλλουσας του εμπορεύματος εταιρείας.

Προφανώς το ως άνω μεταφερόμενο χημικό προϊόν, λόγω της φύσης του  και ειδικότερα λόγω της περιεκτικότητας σε αιθανόλη, δεν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στις βιομηχανίες χρωμάτων (χρήση η οποία δεν οφείλει Ε.Φ.Κ.), αλλά επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο κινητήρων, με την νόθευση του με τα νόμιμα κυκλοφορούντα καύσιμα, χρήση η οποία υπόκειται σε υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις στη χώρα μας. Οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων  λεπτών (30.065,94€).

Οι υπάλληλοι του Τελωνείου Σερρών προχώρησαν σε κατάσχεση του ως άνω εμπορεύματος και ταυτόχρονη κατάσχεση του βυτιοφόρου οχήματος, μάρκας VOLVO/ BSL STCI.

Σε βάρος των υπαιτίων προσώπων υποβλήθηκε δικογραφία προς τον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, για παράβαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του Ν2960/01 περί Τελωνειακού Κώδικα.

Τελευταία ενημέρωση: 
Παρ. 12 Ιαν. 2018 - 11:49