Εφημερίδα "Η Πρόοδος".

Η Αρχαιότερη Καθημερινή Εφημερίδα Του Νομού Σερρών

Έτος ίδρυσης 1929