Άσκηση με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Μελενικιτσίου

Βολές βαρέων όπλων Πεζικού, µε πραγματικά πυρά, θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελενικιτσίου, στις 30 και 31 Μαΐου, από 8π.μ. έως 3μ.μ., όπως ανακοινώθηκε από το 10ο Σύνταγμα Πεζικού.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σηµεία:

α. Υψ. Αδράχτι

β. Υψ. Λόφος

γ. Υψ. Αετοφωλιά

δ. Υψ. Πύργος

ε. Υψ. Προφήτης Ηλίας

στ. Περιοχή Στένωµα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου

ζ. Περιοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου.

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραµονή ατόµων, τροχοφόρων και ζώων κατά τις ώρες των βολών για αποφυγή ατυχηµάτων.

Βλήµατα µη εκραγέντα που τυχόν θα βρεθούν, να µη µετακινηθούν και να ειδοποιείται η πλησιέστερη Αστυνοµική Αρχή.

Τελευταία ενημέρωση: 
Τετ. 16 Μάιος. 2018 - 12:09