Πρόταση της Κομισιόν για αύξηση του δικαιώματος εθνικής ενίσχυσης σε 25.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση

Η Κομισιόν πρότεινε την αύξηση των κρατικών ενισχύσεων (de minimis) από τα 15.000 στα 25.000 ευρώ την τριετία ανά αγροτική εκμετάλλευση.  Ο νέος κανονισμός, όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, προβλέπει και τον καθορισµό του εθνικού ανώτατου ποσού ενίσχυσης στο 1,5% της ετήσιας γεωργικής παραγωγής κατά την ίδια τριετή περίοδο (από 1% στους ισχύοντες κανόνες).

Μάλιστα ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 όπως θα τροποποιηθεί προβλέπεται να ισχύσει µέχρι το 2027, µε την αύξηση του ποσού να αποτελεί ένα παράθυρο κοντά στη λογική της «επανεθνικοποίησης» της ΚΑΠ.

H Κοµισιόν, προτείνει επίσης τον καθορισµό του συνολικού ποσού ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθεί από τα κράτη µέλη σε έναν συγκεκριµένο γεωργικό τοµέα στο 50% σε σχέση µε το σύνολο των εθνικών ενισχύσεων, προκειµένου να µειωθεί ο αντίκτυπος στο εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών και να αποφευχθεί ενδεχόµενη στρέβλωση του ανταγωνισµού.

Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρχεται σε συνέχεια αιτηµάτων από κράτη-µέλη για βελτίωση της στήριξης στους αγρότες µε ταυτόχρονη µείωση του διοικητικού βάρους και χωρίς τη στρέβλωση της αγοράς.

Η Επιτροπή ζητεί επί του παρόντος τη γνώµη των κρατών-µελών σχετικά µε τις προτεινόµενες αλλαγές. Η διαβούλευση απευθύνεται κυρίως στις δηµόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ µε προηγούµενη εµπειρία από τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό τοµέα σύµφωνα µε τους κανόνες de minimis. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16 Απριλίου 2018.

Βρείτε εδώ ολόκληρο το σχετικό δημοσίευμα

 

www.agronews.gr
Τελευταία ενημέρωση: 
Κυρ. 11 Μαρ. 2018 - 12:45