Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Σερρών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας παρουσιάστηκαν στις τεχνικές συναντήσεις της Ελληνογερμανικής συνέλευσης

Η επιχειρηματικότητα και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσε μια από τις θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν στις τεχνικές συναντήσεις της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Σερρών με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Από πλευράς Δήμου Σερρών, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Καρπουχτσής Κώστας, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες  του Δήμου για την ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε η έγκριση της πρότασης “GREEN CREW” στο πρόγραμμα INTERREG  ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ με προϋπολογισμό περίπου 200.000 για το δήμο Σερρών και σειρά ενεργών δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Πραγματοποιήθηκε  ανάλυση και παρουσίαση της εγκεκριμένης πρότασης ύψους 4,7εκ ευρώ για τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου. Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής ο Δήμος, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, επέλεξε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εντάσσοντας δράσεις για:

  • τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων  επιχειρήσεων έντασης γνώσης με δράσεις ύψους 690.000
  • την προώθηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας με δράσεις ύψους 550.000
  • την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης επιχειρήσεων
  • την προβολή και προώθηση τουριστικών τοποσήμων και σειρά ενεργειών προσέλκυσης τουριστών

Από πλευράς της ελληνογερμανικής συνέλευσης παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες που έλαβε η τοπική αυτοδιοίκηση για την περαιτέρω σύνδεση της με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, και συζητήθηκε η διερεύνηση δημιουργίας θεσμού τακτικών συναντήσεων γνωριμίας με τον επιχειρηματικό κόσμο στο μοντέλο του Δήμου Acher.

 

Τελευταία ενημέρωση: 
Πέμ. 12 Οκτ. 2017 - 18:41