Εκδόθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής για 324 δικαιούχους Βιολογικής στην Π.E. Σερρών

Εκδόθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2016 των δικαιούχων της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4., και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών. 

Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1.388.813,9 €, για 324  δικαιούχους.                             

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 13 Δεκεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου 2017. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας.

Επισημαίνεται ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.                                                                                         

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.

Τελευταία ενημέρωση: 
Τρί. 12 Δεκ. 2017 - 12:34