Αναρτήθηκαν οι καταστάσεις πληρωμής αυτόχθονων φυλών στη ΔΑΟΚ Σερρών

Εκδόθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2016 για τους δικαιούχους της Δράσης Δράσης 3.1 «Διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4.και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών. 
Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1.175.445,09€, για 82 δικαιούχους.                                                                                                                    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από 6 Δεκεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2017.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Σερρών, Γραφείο 9, Τέρμα Ομόνοιας.               
Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους.                                                                                                       
          

 

Τελευταία ενημέρωση: 
Τετ. 06 Δεκ. 2017 - 11:19